Hostel Wielopole aCesar zmienił nazwę na Hostel Folklor.

Zapraszamy na www.hostelfolklor.pl


Hostel Wielopole aCesar has change the name to Hostel Folklor.

Please visit www.hostelfolklor.pl